EXPERTUS -Rekrutacja trwa - nie czekaj zapisz się już dziś!!

Licea i Szkoły Policealne EXPERTUS

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
jest szkołą, w której zajęcia edukacyjne realizowane są według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej i kończą się egzaminem maturalnym (z najwyższym wskaźnikiem zdawalności). W szkole realizowane są następujące przedmioty: język polski, język angielski, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna. Na końcu cyklu kształcenia prowadzimy przygotowanie do egzaminu maturalnego, który słuchacze zdają w szkole, w miejscu, w którym odbywały się zajęcia. Po zdaniu egzaminu dojrzałości absolwenci naszej szkoły mogą podjąć studia na dowolnym kierunku studiów lub kształcić się w szkole policealnej.


Dyrekcja Szkół Expertus informuje, że zjazd 14-15 grudnia 2019 został przeniesiony na 21-22 grudnia 2019 r. Zajęcia odbywać się będą na ulicy Modlińskiej 51 w Europejskiej Uczelni na III piętrze.
Szkoła Policealna
jest szkołą, w której zajęcia kończą się egzaminem zawodowym. Proponujemy atrakcyjne możliwości zdobycia zawodu dostosowanego do rynku pracy jak; Technik Administracji, Technik BHP. W szkole pracujemy na autorskim programie nauczania. W razie potrzeby dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza na początku semestru (liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej) przedmioty, ujęte w podstawie programowej, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym.

EXPERTUS

O NAS

NASZA MISJA

Kształcimy młodzież

Kształcenie młodzieży i dorosłych zgodnie z potrzebami nowoczesnej gospodarki, zgodnie z potrzebami pracodawców, do pracy w przedsiębiorstwach i administracji publicznej, na stanowiskach specjalistów i kierowników, urzędników, informatyków, specjalistów BHP itp., w zależności od skończonej szkoły.

Kontakt

Jesteśmy blisko metra

603599944  – sekretariat Szkół w Ząbkach

603192612 – sekretariat szkół w Warszawie

ul. Perzyńskiego 10 Warszawa,

E-mail: biuro@expertus.waw.pl

Awesome Support

BEZSTRESOWA NAUKA I WYSOKA ZDAWALNOŚĆ

Szkoły kameralne i przyjazne dla uczniów, a stosowane w nich metody nauczania pozwalają osiągnąć wysoką jakość nauczania, która przekłada się na bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów podczas egzaminów maturalnych i kwalifikacyjnych. Staramy się kształcić bezstresowo i wygodnie dla uczniów i słuchaczy.

Przewiń do góry