EXPERTUS -Rekrutacja trwa – nie czekaj zapisz się już dziś!!

Liceum dla Dorosłych i Szkoła Policealna ” EXPERTUS”

ulica Modlińska51  03-199 Warszawa

tel. 603 192 612      email: szkolyexpertus@wp.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Expertus”
jest szkołą, w której zajęcia edukacyjne realizowane są według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. Kończą się egzaminem maturalnym (z najwyższym wskaźnikiem zdawalności). W szkole realizowane są następujące przedmioty: język polski, język angielski, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna. Na końcu cyklu kształcenia prowadzimy przygotowanie do egzaminu maturalnego, który słuchacze zdają w szkole, w miejscu, w którym odbywały się zajęcia. Po zdaniu egzaminu dojrzałości absolwenci naszej szkoły mogą podjąć studia na dowolnym kierunku studiów lub kształcić się w szkole policealnej.jest szkołą, w której zajęcia kończą się egzaminem zawodowym. Proponujemy atrakcyjne możliwości zdobycia zawodu dostosowanego do rynku pracy jak;  Technik BHP.
W szkole pracujemy na autorskim programie nauczania. W razie potrzeby dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza na początku semestru (liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej) przedmioty, ujęte w podstawie programowej, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym.

UWAGA!!!!

od WRZEŚNIA 2020 wprowadzamy ową formę kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych  (ukończone lat 16) oraz dla absolwentów gimnazjów.

Uczysz się w domu z dostępem do platformy edukacyjnej, przesyłasz do szkoły wykonane prace kontrolne i uzyskujesz promocję a następny semestr. Korzystasz z konsultacji z nauczycielami przez internet lub możesz korzystać z konsultacji w szkole.

dla absolwentów szkół podstawowych nauka trwa cztery lata, a po gimnazjum trzy lata.

O NAS

 

NASZA MISJA

Kształcimy młodzież

Kształcenie młodzieży i dorosłych zgodnie z potrzebami nowoczesnej gospodarki, zgodnie z potrzebami pracodawców, do pracy w przedsiębiorstwach , specjalistów BHP itp.,

Kontakt

603599944  – sekretariat Szkół w Ząbkach

603192612 – sekretariat szkół w Warszawie

ul. Modlińska 51  lokal.11 (parter)    03-199 Warszawa,

E-mail: szkolyexpertus@wp.pl

BEZSTRESOWA NAUKA I WYSOKA ZDAWALNOŚĆ

Szkoły kameralne i przyjazne dla uczniów, a stosowane w nich metody nauczania pozwalają osiągnąć wysoką jakość nauczania, która przekłada się na bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów podczas egzaminów maturalnych i kwalifikacyjnych. Staramy się kształcić bezstresowo i wygodnie dla uczniów i słuchaczy.

Przewiń do góry