Aktualności

Dyrekcja Szkół Expertus informuje, że od października 2019 opłaty za szkołę wynoszą:
80 zło(osiemdziesiąt złotych) miesięcznie płatne do dnia dziesiątego każdego miesiąca na konto bankowe

numer: 77 1950 0001 2006 9022 6999 0004
słuchacze semestru VI przystępujący do egzaminu maturalnego obowiązani są wpłacić kwotę 300 zł (trzysta złotych)
do dnia 31 marca 2020 r. (może być w ratach: na w/ konto bankowe.

 

UWAGA
dyżury dyrektora szkoły
w soboty i niedziele w dni konsultacji oraz w środy od godz. 15 do 17.

 
Przewiń do góry