Aktualności

SZKOŁY dla DOROSŁYCH EXPERTUS
zajęcia przy ulicy MODLIŃSKIEJ 51

Przydział sal lekcyjnych
na zajęcia w sobotę 22 lutego 2020r.
sala 413 – język polski- semestr. II i III
sala 415 – język polski- semestr- V i VI
sala 303- przyroda semestr II, III, IV
sala 304 – historia – semestr III, V,VI

zajęcia w niedzielę 23 lutego 2020 r.
sala 413 – język polski – semestr V i VI
sala 415 -matematyka – semestr II, III,IV,V,VI
sala 303przyroda -semestr II, III, IV
sala 11- fizyka semestr II

sekretariat szkół mieści się w pokoju nr 11 -parter

NOWY NUMER TELEFONU DO SZKOŁY
603-192-612
jesteśmy rownież na facebooku
adres facebook.co/szkoly dla doroslych Expertus

 

 SZKOŁY dla DOROSŁYCH EXPERTUS     

zajęcia przy ulicy MODLIŃSKIEJ 51    

semestr letni

 

Przydział sal lekcyjnych 

na zajęcia w sobotę 8 lutego 2020r.

sesja poprawkowa

sala 414 -godz. 8-10  język polski- p.C.Jezierska;

                                     

sala 415 -język polski- B.Kozłowska

sala 313 – język angielski 

 

zajęcia w niedzielę 9 lutego 2020 r.

sala 414 – matematyka p. A.Wójcik

sala 415 -godz. 8-12matematyka p.G. Myrcha

sala 313 -geografia, przyroda p. I.Kozłowska                

 

rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim

8 lutego godz. 11

9 lutego godz. 8

 

sekretariat szkół mieści się w pokoju nr 14 -parter

 

NOWY NUMER TELEFONU DO SZKOŁY

             603-192-612 

 

 ————————————————————

SZKOŁY dla DOROSŁYCH EXPERTUS     

zajęcia przy ulicy MODLIŃSKIEJ 51 zimowa sesja egzaminacyjna:

Przydział sal lekcyjnych na zajęcia w sobotę 25 stycznia 2020r.

sala 413 -godz. 8-12  język polski- p.C.Jezierska;

p. B. Kozłowska

sala 415 -matematyka p.I. Wójcik

sala 415 od 12 – 15 -historia p.R. Górski;

sala 413 – od 12-15 -Szkoła Policealna

 

zajęcia w niedzielę 26 stycznia 2020 r.

sala 413 – godz. 8-12-język polski -p.B. Kozłowska

godz. 12-15 geografia, przyroda

sala 415 -godz. 8-12matematyka p.G. Myrcha

-godz. 12-15 fizyka

 sesja poprawkowa: 8 lutego godz. 8 do 10

Rozpoczęcie zajęć w semestrze letnim

8 lutego godz. 10

9 lutego godz. 8

sekretariat szkół mieści się w pokoju nr 14 -parter

 ———————- 

NOWY NUMER TELEFONU DO SZKOŁY

             603-192-612

jesteśmy również na facebooku

adres facebook.co/szkoly dla doroslych Expertus

 —————-

Zobacz sale lekcyjne – 4-5.01,19

———————–

Informujemy, że próbne matury odbędą się 21 i 22 grudnia.

———————–

Dyrekcja Szkół Expertus informuje, że zjazd 14-15 grudnia 2019 został przeniesiony na 21-22 grudnia 2019 r. 

Zajęcia odbywać się będą na ulicy Modlińskiej 51 w Europejskiej Uczelni na III piętrze.

 ———————–

Dyrekcja Szkół Expertus informuje, że od października 2019 opłaty za szkołę wynoszą:
80 zł. (osiemdziesiąt złotych) miesięcznie płatne do dnia dziesiątego każdego miesiąca na konto bankowe

numer: 77 1950 0001 2006 9022 6999 0004
słuchacze semestru VI przystępujący do egzaminu maturalnego obowiązani są wpłacić kwotę 300 zł (trzysta złotych)
do dnia 31 marca 2020 r. (może być w ratach: na w/ konto bankowe.

UWAGA
dyżury dyrektora szkoły
w soboty i niedziele w dni konsultacji oraz w środy od godz. 15 do 17.

 

Przewiń do góry