Kalendarz roku szkolnego

              KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Expertus” oraz Szkoły Policealnej -technik BHP

1.terminarz zjazdów:

semestr zimowy 2019/2020

WRZESIEŃ; 29

PAŹDZIERNIK; 12 oraz 26-27

LISTOPAD: 16-17 oraz 30 -1;

GRUDZIEŃ: 14-15

STYCZEŃ: 11 -12 oraz 25-26 (sesja egzaminacyjna)

semestr letni 2019/2020

LUTY: 8-9 oraz 22-23

MARZEC: 7-8 oraz 21-22

KWIECIEŃ: 4-5 oraz 18-19 (sesja egzaminacyjna semestru VI LO)

MAJ: 8-9 oraz 23-24 (sesja egzaminacyjna semestru III tehchnik BHP)

CZERWIEC : 6-7 oraz 20-21(sesja egzaminacyjna)

2. Egzaminy maturalne:

-wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 30 września 2019

.ostateczna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 7 lutego 2020

2.a.terminy egzaminów maturalnych:

-4 maj -język polski -godz. 9.oo pp

-5 maj-matematyka -godz. 9.00 pp

-6 maj -język angielski -godz. 9.oo pp

-8 maj- biologia -godz. 9.00

-11 maj -chemia -godz. 9.00

-12 maj -język niemiecki godz. 9.00

-13 maj -geografia godz. 9.00

-14 maj -fizyka godz. 9.oo

2.b.terminy egzaminów ustnych:

-od 01 do 06 czerwca język polski i język obcy

3.egzaminy z przygotowania zawodowego w zawodzie technik BHP

-egzamin pisemny 02-04 czerwca 2020

-egzamin ustny 11-12 czerwiec 2020

4.Rady Pedagogiczne

*29 września 2019- organizacja roku szkolnego 2019/2020

*26 styczeń 2020- klasyfikacja semestru zimowego 2019/2020

*19 kwiecień klasyfikacja semestru VI LO

*21 czerwiec klasyfikacja semestru letniego 2019/20

Przewiń do góry