Plan zajęć semestr zimowy 2019/20

Uwaga

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna EXPERTUS
Harmonogram konsultacji w roku szkolnym 2019/2020
Semestr jesienny
Wrzesień 29
Październik 12
26 – 27
Listopad 16 – 17
30 – 01
Grudzień 14 – 15
Styczeń 11 – 12
25– 26
Semestr wiosenny
Luty 08 -09
22 – 23
Marzec 07 – 08
21 – 22
Kwiecień 04 – 05
18 – 19
Maj 08– 09
23 – 24
Czerwiec 06 – 07
20 – 21


Sesja egzaminacyjna:
Styczeń 2020 25 – 26
Kwiecień 18 – 19 dla słuchaczy semestru VI LO
Maj 23 -2- dla semestru III w zawodzie technik BHP
Czerwiec -20 – 21 sesja egzaminacyjna dla pozostałych semestrów
Egzamin maturalne 2020
-wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 30 września 2019
-ostateczna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 7 lutego 2020

Terminy egzaminów maturalnych:
*egzaminy pisemne:
-4 maj – język polski –pp godz.9.oo
-5 maj- matematyka –pp –godz. 9.oo
-6 maj –język angielski –pp- godz. 9.oo
-8 maj- biologia-godz. 9.oo
-11 maj-chemia –godz. 9.oo
-12 maj- język niemiecki – godz. .oo
-13 maj –geografia –godz.9.oo
-14 maj- fizyka –godz. 9.oo
*egzaminy ustne:
*od 01 do 06 czerwca język polski i język obcy;
*egzaminy z przygotowania zawodowego w zawodzie technik BHP
-egzamin pisemny- od 02 do 04 czerwca 2020 r.
-egzamin ustny od 11 do 12 czerwca 2020 r.
Opłaty za udział w konsultacjach w wysokości 80 zł miesięcznie należy wpłacać do 10 każdego miesiąca na konto:
77 1950 0001 2006 9022 6999 0004

słuchacze od 1 października opłata za konsultacje wynosi 80 PLN miesięcznie płatne do 10 dnia każdego miesiąca

Przewiń do góry