O NAS

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Expertus”
jest szkołą, w której zajęcia edukacyjne realizowane są według podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej. Kończą się egzaminem maturalnym (z najwyższym wskaźnikiem zdawalności). W szkole realizowane są następujące przedmioty: język polski, język angielski, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna.

Na końcu cyklu kształcenia prowadzimy przygotowanie do egzaminu maturalnego, który słuchacze zdają w szkole, w miejscu, w którym odbywały się zajęcia.
W szkole pracujemy na autorskim programie nauczania. W razie potrzeby dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną wyznacza na początku semestru (liceum ogólnokształcącego  przedmioty, ujęte w podstawie programowej, które będą realizowane w zakresie rozszerzonym.

NASZA MISJA

Kształcimy młodzież
Kształcenie młodzieży i dorosłych zgodnie z potrzebami nowoczesnej gospodarki, zgodnie z potrzebami pracodawców, do pracy w przedsiębiorstwach , specjalistów BHP itp.,

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty

Doświadczona kadra

Wysoka zdawalność egzaminów

Niskie czesne