Aktualności

UWAGA SŁUCHACZE WSZYSTKICH SEMESTRÓW

proszę zapoznać się z instrukcją do zdalnego nauczania w szkole. Będziemy wysyłąć kody połączeń

UWAGA !!!

aby otrzymać kody zdalnego nauczania należy wnieść opłaty za październik i listopad 2020 r

Zgodnia z Rozporządzeniem Ministra Edukacji zajęcia stacjinarne zawieszone są do 18 stycznia 2021 r.

Do tego czasu konsultacje będą odbywały się drogą zdalną przy pomocy platformy edukacyjnej

portal.office.com

PLAN konsultacji nauczania zdalnego w okresie czerwonej strefy
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYC
H
terminy konsultacji zdalnych 28 listopad oraz 12 grudzień, 19 grudzień, 9 styczeń 2021

semestr I II

godz. 9.00 do 10.30 – język polski

10.45 do 12.15 -fizyka

godz. 12.30 do 14.00 -pp.

12.30.o 14.00 p.p

godz. 14.15 do 15.45 = język angielski

semestr III i IV

godz. 10.45 do 12.15 język polski

godz. 12.30 do 14.00 -język angielski

godz. 14.15 do 15.45 -matematyka

semestr V

godz. 9.00 do 10.30 -język polski

godz.10.45 do 12.15 – język angielski

godz.12.30 do 14.00 matematyka

godz.14.15 di 15.45 jezyk angielski konsultacje przedmaturalne

semestr VI

godz.9.00 do 1030 jezyk angielski

godz.10.45 do 12.15 – matematyka

godz. 12.30 do 14.00 język polski

godz. 14.15 do 15.45 – język polski

godz. 16.00 do 17.00 język angielski konsultacje do matury

PLAN konsultacji nauczania zdalnego w okresie czerwonej strefy
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
niedziela: 29 listopad oraz 13 grudzień
, 20 grudzień oraz 10 styczeń 2021 r

semestr I i II

godz. 10.45 do 12.15 -fizyka

godz. 12.30 do 14.00 -pp

godz. 14.15 do 15.45 – historia

semestr III i IV

godz. 9.00 do 10.30 – historia

godz. 10.45 do 12.15 język angielski

godz. 12.30 do 14.00 matematyka

semestr V

godz. 9.00 do10.30 język polski;

godz. 1045 do 12.15 matematyka

godz. 12.30 do 14.00 historia

godz. 14.15 do 15.45 język angielski

semestr VI

godz. 9.00 do 10.30 matematyka

godz.10.45 do 12.15 historia

godz. 12.30 do 14.00 język angielski

PLAN konsultacji nauczania zdalnego w okresie czerwonej strefy
SZKOŁA POLICEALNA

sobota: 28 listopad oraz 12 grudzień, 19 grudzień oraz 9 styczeń


lekcja SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III
9.00 do10.30 technologia tchnologia technologia
10.45 do 12.15 bezpieczenstwo bezpieczenstwo bezpieczenstwo
12.20 do 14.00

pomoce naukowe: epodręczniki.pl edu.warszawa.pl novaera.pl

UWAGA!!!!

WEDŁUG PRZEDSTAWIONEGO HARMONOGRAMU zdalne konsulacje odbywają się w Librusie.

Należy wejść na stronę:

portal.librus.pl

login i hasło dla każdego słuchacza dostarczmy sms po uprzednim zgłoszeniu na telefon szkoły.

warunkiem uzyskania hasła jest nie zaleganie z opłatami za szkołę.

Przypominam, opłąta za szkołę od października 2020 roku wynosi 80 zł miesięcznie.

Każdy słuchacz zobowiązany jest do dostarczenia 1 prazy kontrolnej z każdego przedmiotu znajdjącego się w planie konsultacji.

                KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21

dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Expertus oraz Szkoły Policealnej -technik BHP

1.terminarz zjazdów:
semestr zimowy 2020/21

WRZESIEŃ;
PAŹDZIERNIK; 10-11 oraz 24-25
LISTOPAD: 7-8 oraz 21-22
GRUDZIEŃ: 5-6 orz 19-20
STYCZEŃ: 9-10 oraz 23-24 (sesja egzaminacyjna)

                      semestr letni 2020/21

LUTY: 6-7 oraz 20-21
MARZEC: 6-7 oraz 20-21
KWIECIEŃ: 3-4 oraz 17-18 (sesja egzaminacyjna semestr VI)
MAJ: 8-9 oraz 22-23
CZERWIEC : 12-13 oraz 26 -27 (sesja egzaminacyjna)

 1. Egzaminy maturalne:
  -wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 30 października 2020
  .ostateczna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 7 lutego 2021
  2.a.terminy egzaminów maturalnych:
  -4 maj -język polski -godz. 9.oo pp
  -5 maj-matematyka -godz. 9.00 pp
  -6 maj -język angielski -godz. 9.oo pp-12 maj -biologia pr godz. 9.00
  -13 maj -geografia godz. 9.00
  -14 maj -chemiagodz. 9.oo

2.b.terminy egzaminów ustnych:
-od 07 do 12 czerwca język polski i język obcy

3.egzaminy z przygotowania zawodowego w zawodzie technik BHP
-10maj- język polski pr -godz. 9.00
-11 maj – metematyka pr -godz. 9.00

-egzamin pisemny 02-04 czerwca 2020
-egzamin ustny 11-12 czerwiec 2020

4.Rady Pedagogiczne
*10 październik- organizacja roku szkolnego 2020/21
*26 styczeń 2020- klasyfikacja semestru zimowego 2020/21
*19 kwecień klasyfikacja semestru VI LO
*21 czerwiec klasyfikacja semestru letnieg 2020/21

Opłata za konsultacje w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 80 zł miesięcznie płatne do 10 każdego miesiąca na konto:

77 1950 0001 2006 9022 6999 0004