Zatządzenie rn 1/22
      Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego "Expertus" z dnia 22.01.22

W związku z zakończeniem nauki w semestrze jesiennym roku szkolnego 2021/22 zarządzam:
1.wystawienie ocen semestralnych do 15 lutego 2022 r.
2.sesja poprawkowa do 15 lutego 2022 r.
3.Świadectwa ukończenia Liceum wystawiane będą po 15 lutego 2022 r.
4.UWAGA SŁUCHACZE!!
do 31 stycznia należy uzupełnić wpłaty zanaukę od miesiąca października do stycznia tj. 4 miesiące. Po opłaceniu będą wystawiane świadectwa ukończenia LO oraz promocja na semestr wiosenny.

 1. UWAGA MATURZYŚCI
  do dnia 7 lutego 2022 należy złożyć deklarację maturalną
  W związku z Zarzadzeniem Dyrekora OKE
  DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?
  W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.
  Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
  egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
  Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).
  W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa.

Opłata za konsultacje w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 100 zł miesięcznie płatne do 10 każdego miesiąca na konto:

77 1950 0001 2006 9022 6999 0004

UWAGA SŁUCHACZE !!!

od 16 października 2021 roku sekretariat szkoły będzie czynny

w każdy czwartek w godz. 15.00 do 17.00