Egzamin maturalny

EM 2022 Zalacznik 1a Deklaracja A_popr Terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2021-2022.E8 EM Komunikat o harmonogramie 2022

………………………………………………………………………… –

 

Terminy egzaminów maturalnych:
*egzaminy pisemne:
-4 maj – język polski –pp godz.9.oo
-5 maj- matematyka –pp –godz. 9.oo
-6 maj –język angielski –pp- godz. 9.oo ięz. rosyjski pp. godz. 14.oo
-9 maj- jęz. angielski pr-godz. 9.oo
-10 maj- język polski pr–godz. 9.oo
– 11 maj -matematyka pr – godz. 9.oo
-12 maj- bilogia pr – godz. .oo
-13 maj – wos –godz.9.oo
– 16 maj -chemia pr – godz. 9.oo
– 17maj – historia pr – godz. 9.oo
18 maj – geografia pr – godz. 9.00
-19 maj- fizyka –godz. 9.oo
*egzaminy ustne:
*od 18 do 20 maja język polski i język obcy;
Opłata za egzamin maturalny wynosi 300 zł i jest płatna do 30 kwietnia 2022r.
W ramach opłaty przysługuje egzamin podstawowy pisemn, ustne oraz jeden rozszerzony.
Każdy następny egzamin rozszerzony płatny jest dodatkowo 50 zł.
*Opłaty za udział w konsultacjach w wysokości 100 zł miesięcznie należy wpłacać do 10 każdego miesiąca na konto:
77 1950 0001 2006 9022 6999 0004

DYREKTOR

mgr Andrzej Kosieniak

 

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zarządza przeprowadzenie egzaminu matura próbna 2020

W tym celu należy pobrać arkusz z jezyka polskiego, matematyki i języka angielskiego i do dnia 16 stycznia 2022 złożyć w holu przy wejściu do budynku Modlińska 51

2. przesłać na adres szkolyexpertus@wp.pl

lub na librusa.EMAP-P0-100-2103 EMAP-R0-100-2103 EPOP-P1-100-2103 EPOP-P2-100-2103 EWOP-R0-100-2103 EJAP-P0-100-2103 EJAP-P0-100-2103-transkrypcja EJAP-R0-100-2103

 

    Zatządzenie rn 1/22
      Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego "Expertus" z dnia 22.01.22

W związku z zakończeniem nauki w semestrze jesiennym roku szkolnego 2021/22 zarządzam:
1.wystawienie ocen semestralnych do 31 stycznia2022 r.
2.sesja poprawkowa do 15 lutego 2022 r.

3.Świadectwa ukończenia Liceum wystawiane będą po 15 lutego 2022 r.
4.UWAGA SŁUCHACZE!!
do 31 stycznia należy uzupełnić wpłaty za naukę od miesiąca października do stycznia tj. 4 miesiące. Po opłaceniu będą wystawiane świadectwa ukończenia LO oraz promocja na semestr wiosenny
.

 1. UWAGA MATURZYŚCI
  do dnia 7 lutego 2022 należy złożyć deklarację maturalną
  W związku z Zarzadzeniem Dyrekora OKE
  DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?
  W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.
  Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
  egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
  Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).
  W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowią
  zkowa.
    Zatządzenie rn 1/22
      Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego "Expertus" z dnia 22.01.22

W związku z zakończeniem nauki w semestrze jesiennym roku szkolnego 2021/22 zarządzam:
1.wystawienie ocen semestralnych do 31 stycznia2022 r.
2.sesja poprawkowa do 15 lutego 2022 r.

3.Świadectwa ukończenia Liceum wystawiane będą po 15 lutego 2022 r.
4.UWAGA SŁUCHACZE!!
do 31 stycznia należy uzupełnić wpłaty za naukę od miesiąca października do stycznia tj. 4 miesiące. Po opłaceniu będą wystawiane świadectwa ukończenia LO oraz promocja na semestr wiosenny
.

 1. UWAGA MATURZYŚCI
  do dnia 7 lutego 2022 należy złożyć deklarację maturalną
  W związku z Zarzadzeniem Dyrekora OKE
  DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?
  W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.
  Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
  egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
  Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).
  W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowią
  zkowa.