Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Expertus” oraz Szkoły Policealnej -technik BHP

*

UWAGA

zaległe prace kontrolne należy przesyłać do dnia 12 wrześna 2020 r oraz dokonać wpłaty kwoty 100 zł za sprawdzenie prac.
prace przesyłać na adres: szkolyexpertus@wp.pl
Do pisania prac można skorzystać z portali:
epodreczniki.pl
Corintch3d.com/pl -portal edukacyjny
Rozpoczęcie zajęć w nowym roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się 26 i 27 września 2020 r od godziny 10.