Konsultacje

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Czerwiec -20 – 21sesja egzaminacyjna dla pozostałych semsestrów
Egzamin maturalne 2022
-wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 30 grudnia 2021
-ostateczna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 7 lutego 2022

Terminy egzaminów maturalnych:
*egzaminy pisemne:
-4 maj – język polski –pp godz.9.oo
-5 maj- matematyka –pp –godz. 9.oo
-6 maj –język angielski –pp- godz. 9.oo ięz. rosyjski pp. godz. 14.oo
-9 maj- jęz. angielski pr-godz. 9.oo
-10 maj- język polski pr–godz. 9.oo


Semestr wiosenny
Luty

12-13
26 – 27
Marzec

12 – 13
26- 27
Kwiecień

09 -10
23 – 24
Maj

07– 08
21- 22
Czerwiec

04 – 05
18 -19

 1. Sesja egzaminacyjna:
  Styczeń 2022 22 – 23
  Kwiecień 23-24 dla słuchaczy semestru VI LO
 • 11 maj -matematyka pr – godz. 9.oo
  -12 maj- bilogia pr – godz. .oo
  -13 maj – wos –godz.9.oo
 • 16 maj -chemia pr – godz. 9.oo
 • 17maj – historia pr – godz. 9.oo
  18 maj – geografia pr – godz. 9.00
  -19 maj- fizyka –godz. 9.oo
  *egzaminy ustne:
  *od 18 do 20 maja język polski i język obcy;
  Opłata za egzamin maturalny wynosi 300 zł i jest płatna do 30 kwietnia 2022r.
  W ramach opłaty przysługuje egzamin podstawowy pisemn, ustne oraz jeden rozszerzony.
  Każdy następny egzamin rozszerzony płatny jest dodatkowo 50 zł.
  *Opłaty za udział w konsultacjach w wysokości 100 zł miesięcznie należy wpłacać do 10 każdego miesiąca na konto:
  77 1950 0001 2006 9022 6999 0004 DYREKTOR mgr Andrzej Kosieniak</code></pre></li>

Do pobrania

szkolyexpertus@wp.pl
zachęcam do korzystania z platform edukacyjnych:
epodreczniki.pl
Corintch3d.com/pl
Od przyszłego tygodnia będzie można korzystać ze szkolnej platformy edukacyjnej. w tym celu należy wysłać prośbę o kod dostępu na telefon szkoły Warunkiem uzyskania kodu dostępu jest uzupełnienie
Od października opłata wynosi 100 PLN miesięcznie płatne do dnia 10 każdego miesiąca,

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Czerwiec -20 – 21sesja egzaminacyjna dla pozostałych semsestrów
Egzamin maturalne 2022
-wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 30 grudnia 2021
-ostateczna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 7 lutego 2022

Terminy egzaminów maturalnych:
*egzaminy pisemne:
-4 maj – język polski –pp godz.9.oo
-5 maj- matematyka –pp –godz. 9.oo
-6 maj –język angielski –pp- godz. 9.oo ięz. rosyjski pp. godz. 14.oo
-9 maj- jęz. angielski pr-godz. 9.oo
-10 maj- język polski pr–godz. 9.oo


Semestr wiosenny
Luty

12-13
26 – 27
Marzec

12 – 13
26- 27
Kwiecień

09 -10
23 – 24
Maj

07– 08
21- 22
Czerwiec

04 – 05
18 -19

 1. Sesja egzaminacyjna:
  Styczeń 2022 22 – 23
  Kwiecień 23-24 dla słuchaczy semestru VI LO
 • 11 maj -matematyka pr – godz. 9.oo
  -12 maj- bilogia pr – godz. .oo
  -13 maj – wos –godz.9.oo
 • 16 maj -chemia pr – godz. 9.oo
 • 17maj – historia pr – godz. 9.oo
  18 maj – geografia pr – godz. 9.00
  -19 maj- fizyka –godz. 9.oo
  *egzaminy ustne:
  *od 18 do 20 maja język polski i język obcy;
  Opłata za egzamin maturalny wynosi 300 zł i jest płatna do 30 kwietnia 2022r.
  W ramach opłaty przysługuje egzamin podstawowy pisemn, ustne oraz jeden rozszerzony.
  Każdy następny egzamin rozszerzony płatny jest dodatkowo 50 zł.
  *Opłaty za udział w konsultacjach w wysokości 100 zł miesięcznie należy wpłacać do 10 każdego miesiąca na konto:
  77 1950 0001 2006 9022 6999 0004 DYREKTOR mgr Andrzej Kosieniak</code></pre></li>

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Czerwiec -20 – 21sesja egzaminacyjna dla pozostałych semsestrów
Egzamin maturalne 2022
-wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 30 grudnia 2021
-ostateczna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 7 lutego 2022

Terminy egzaminów maturalnych:
*egzaminy pisemne:
-4 maj – język polski –pp godz.9.oo
-5 maj- matematyka –pp –godz. 9.oo
-6 maj –język angielski –pp- godz. 9.oo ięz. rosyjski pp. godz. 14.oo
-9 maj- jęz. angielski pr-godz. 9.oo
-10 maj- język polski pr–godz. 9.oo


Semestr wiosenny
Luty

12-13
26 – 27
Marzec

12 – 13
26- 27
Kwiecień

09 -10
23 – 24
Maj

07– 08
21- 22
Czerwiec

04 – 05
18 -19

 1. Sesja egzaminacyjna:
  Styczeń 2022 22 – 23
  Kwiecień 23-24 dla słuchaczy semestru VI LO