Konsultacje

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21
dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Expertus oraz Szkoły Policealnej -technik BHP

1.terminarz zjazdów:
semestr zimowy 2019/2020

WRZESIEŃ;
PAŹDZIERNIK; 10-11 oraz 24-25
LISTOPAD: 7-8 oraz 21-22
GRUDZIEŃ: 5-6 orz 19-20
STYCZEŃ: 9-10 oraz 23-24 (sesja egzaminacyjna)

semestr letni 2020/21

LUTY: 6-7 oraz 20-21
MARZEC: 6-7 oraz 20-21
KWIECIEŃ: 3-4 oraz 17-18 (sesja egzaminacyjna semestr VI)
MAJ: 8-9 oraz 22-23
CZERWIEC : 12-13 oraz 26 -27 (sesja egzaminacyjna)
2. Egzaminy maturalne:
-wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 30 października 2020
.ostateczna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 7 lutego 2021
2.a.terminy egzaminów maturalnych:
-4 maj -język polski -godz. 9.oo pp
-5 maj-matematyka -godz. 9.00 pp
-6 maj -język angielski -godz. 9.oo pp-12 maj -biologia pr godz. 9.00
-13 maj -geografia godz. 9.00
-14 maj -chemiagodz. 9.oo

2.b.terminy egzaminów ustnych:
-od 07 do 12 czerwca język polski i język obcy

3.egzaminy z przygotowania zawodowego w zawodzie technik BHP
-10maj- język polski pr -godz. 9.00
-11 maj – metematyka pr -godz. 9.00

-egzamin pisemny 02-04 czerwca 2020
-egzamin ustny 11-12 czerwiec 2020

4.Rady Pedagogiczne
*10 październik- organizacja roku szkolnego 2020/21
*26 styczeń 2020- klasyfikacja semestru zimowego 2020/21
*19 kwecień klasyfikacja semestru VI LO
*21 czerwiec klasyfikacja semestru letnieg 2020/21

Do pobrania

szkolyexpertus@wp.pl
zachęcam do korzystania z platform edukacyjnych:
epodreczniki.pl
Corintch3d.com/pl
Od przyszłego tygodnia będzie można korzystać ze szkolnej platformy edukacyjnej. w tym celu należy wysłać prośbę o kod dostępu na telefon szkoły Warunkiem uzyskania kodu dostępu jest uzupełnienie wpłat do 31 marca 2020 r
Od października opłata wynosi 80 PLN miesięcznie płatne do dnia 10 każdego miesiąca,