Liceum

1-PP-Zestaw-książek-na-rok-szkolny-2021_2022-LOLiderDali-IPP20.21-1 2-PG-Zestaw-książek-na-rok-szkolny-2020_2021-LOLiderDali-IIPG20.21 3-PG-Zestaw-książek-na-rok-szk2-PG-Zestaw-książek-na-rok-szkolny-2021_2022-LOLiderDali-IIPG20.213-PG-Zestaw-książek-na-rok-szkolny-2021_2022-LOLiderDali-III20.21olny-2021_2022-LOLiderDali-III20.21

 


 


    Zatządzenie rn 1/22
      Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego "Expertus" z dnia 22.01.22

W związku z zakończeniem nauki w semestrze jesiennym roku szkolnego 2021/22 zarządzam:
1.wystawienie ocen semestralnych do 15 lutego 2022 r.
2.sesja poprawkowa do 15 lutego 2022 r.
3.Świadectwa ukończenia Liceum wystawiane będą po 15 lutego 2022 r.
4.UWAGA SŁUCHACZE!!
do 31 stycznia należy uzupełnić wpłaty zanaukę od miesiąca października do stycznia tj. 4 miesiące. Po opłaceniu będą wystawiane świadectwa ukończenia LO oraz promocja na semestr wiosenny.

 1. UWAGA MATURZYŚCI
  do dnia 7 lutego 2022 należy złożyć deklarację maturalną
  W związku z Zarzadzeniem Dyrekora OKE
  DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?
  W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.
  Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
  egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
  Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).
  W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna EXPERTUS
Harmonogram konsultacji w roku szkolnym 2021


Semestr wiosenny
Luty

12-13
26 – 27
Marzec

12 – 13
26 – 27
Kwiecień

09 – 10
23 – 24
Maj

07– 08
21 – 22
Czerwiec

04 – 05
18 – 19
UWAGA SŁUCZACZE
w nowym roku szkolnym zajęcia będą prowadzone w sposób zdalny

 1. Sesja egzaminacyjna:
  Styczeń 2022 22 -23
  Kwiecień 25 i 26 dla słuchaczy semestru VI LO

Czerwiec -20 – 21sesja egzaminacyjna dla pozostałych semsestrów
Egzamin maturalne 2022
-wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 30 grudnia 2021
-ostateczna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 7 lutego 2022

Terminy egzaminów maturalnych:
*egzaminy pisemne:
-4 maj – język polski –pp godz.9.oo
-5 maj- matematyka –pp –godz. 9.oo
-6 maj –język angielski –pp- godz. 9.oo ięz. rosyjski pp. godz. 14.oo
-9 maj- jęz. angielski pr-godz. 9.oo
-10 maj- język polski pr–godz. 9.oo

 • 11 maj -matematyka pr – godz. 9.oo
  -12 maj- bilogia pr – godz. .oo
  -13 maj – wos –godz.9.oo
 • 16 maj -chemia pr – godz. 9.oo
 • 17maj – historia pr – godz. 9.oo
  18 maj – geografia pr – godz. 9.00
  -19 maj- fizyka –godz. 9.oo
  *egzaminy ustne:
  *od 18 do 20 maja język polski i język obcy;
  Opłata za egzamin maturalny wynosi 300 zł i jest płatna do 30 kwietnia 2022r.
  W ramach opłaty przysługuje egzamin podstawowy pisemny, ustne oraz jeden rozszerzony.
  Każdy następny egzamin rozszerzony płatny jest dodatkowo 50 zł.
  *Opłaty za udział w konsultacjach w wysokości 100 zł miesięcznie należy wpłacać do 10 każdego miesiąca na konto:
  77 1950 0001 2006 9022 6999 0004
 • DYREKTOR mgr Andrzej Kosieniak</code></pre></li>

    Zatządzenie rn 1/22
      Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego "Expertus" z dnia 22.01.22

W związku z zakończeniem nauki w semestrze jesiennym roku szkolnego 2021/22 zarządzam:
1.wystawienie ocen semestralnych do 15 lutego 2022 r.
2.sesja poprawkowa do 15 lutego 2022 r.
3.Świadectwa ukończenia Liceum wystawiane będą po 15 lutego 2022 r.
4.UWAGA SŁUCHACZE!!
do 31 stycznia należy uzupełnić wpłaty zanaukę od miesiąca października do stycznia tj. 4 miesiące. Po opłaceniu będą wystawiane świadectwa ukończenia LO oraz promocja na semestr wiosenny.

 1. UWAGA MATURZYŚCI
  do dnia 7 lutego 2022 należy złożyć deklarację maturalną
  W związku z Zarzadzeniem Dyrekora OKE
  DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?
  W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.
  Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
  egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
  Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).
  W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Szkoła Policealna EXPERTUS
Harmonogram konsultacji w roku szkolnym 2021


Semestr wiosenny
Luty

12-13
26 – 27
Marzec

12 – 13
26 – 27
Kwiecień

09 – 10
23 – 24
Maj

07– 08
21 – 22
Czerwiec

04 – 05
18 – 19
UWAGA SŁUCZACZE
w nowym roku szkolnym zajęcia będą prowadzone w sposób zdalny

 1. Sesja egzaminacyjna:
  Styczeń 2022 22 -23
  Kwiecień 25 i 26 dla słuchaczy semestru VI LO

Czerwiec -20 – 21sesja egzaminacyjna dla pozostałych semsestrów
Egzamin maturalne 2022
-wstępna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 30 grudnia 2021
-ostateczna deklaracja przystąpienia do egzaminu do 7 lutego 2022

Terminy egzaminów maturalnych:
*egzaminy pisemne:
-4 maj – język polski –pp godz.9.oo
-5 maj- matematyka –pp –godz. 9.oo
-6 maj –język angielski –pp- godz. 9.oo ięz. rosyjski pp. godz. 14.oo
-9 maj- jęz. angielski pr-godz. 9.oo
-10 maj- język polski pr–godz. 9.oo