Nowości

 Do zdalnyh konsultacji korzystamy z: portal.librus.pl

Login i hasło przekazujemy telefonicznie każdemu słuchaczowi pod warunkiem nie zalegania z opłatami za konsultacje.

 

 

Opłata wynosi 100 zł. (sto  złotych) miesięcznie płatne do dnia dziesiątego każdego miesiąca na konto bankowe

od 16 października 2021 roku sekretariat szkół czynny jest w każdą sobotę w godz. 12.oo do 14.oo