Nowości

Zgodnie z rozporządzeniem Mnistra Edukacji od 19 października do odwołania konsultacje odbywają się w systemie zdalnym.Do zdalnyh konsultacji korzystamy z: portal.librus.pl

Login i hasło przekazujemy telefonicznie każdemu słuchaczowi pod warunkiem nie zalegania z opłatami za konsultacje.

 

 

Opłata wynosi 80 zł. (osiemdziesiąt złotych) miesięcznie płatne do dnia dziesiątego każdego miesiąca na konto bankowe

Numer: 77 1950 0001 2006 9022 6999 0004

na adres: szkolyexpertus@wp.pl
UWAGA
do prac kontrolnych można skorzystać z platformy:
epodreczniki.pl
lub Corintch3d.com/pl

 

 

UWAGA SŁUCHACZE Z ZĄBEK

OD PAŹDZIERNIKA 2020 KORZYSTACIE Z KONSULTACJI W WARSZAWIE