Nowości

Dyrekcja Szkół Expertus informuje, że od października 2019 opłaty za szkołę wynoszą:
80 zł. (osiemdziesiąt złotych) miesięcznie płatne do dnia dziesiątego każdego miesiąca na konto bankowe

Numer: 77 1950 0001 2006 9022 6999 0004

 


UWAGA !!!!

W związku z Zarządzeniem Ministra Edukacji zajęcia w szkole są zawieszone do dnia 26 maja 2020 r.
UWAGA MATURZYŚCI
Harmonogram matur 2020 zamieszczony jest w zakładce Matury !!
UWAGA SŁUCHACZE SEMESTRÓW I, II,III, IV i V
1.tematy prac kontrolnych zamieszczone są w zakładce KONSULTACJE;
2. informacje o platformach zdalnego nauczania w zakładce liceum oraz KONSULTACJE
3. opłaty za maj czerwiec – za sprawdzanie prac kontrolnych wynoszą 100 zł
4. Prace kontrolne należy przesłać do dnia 31 maja 2020 r
na adres: szkolyexpertus@wp.pl
UWAGA
do prac kontrolnych można skorzystać z platformy:
epodreczniki.pl
lub Corintch3d.com/pl