Dyrekcja Szkół dla Dorosłych “Expertus” informuje, że sekretariat szkół będzie otwarty w każdy czwartek w godz. 15.00 do 17.00

wiążę  się to z decyzją administratora budynku przy ulicy Modlińskiej 51 o jego zamknięciu w soboty.

 


    Zatządzenie rn 1/22
      Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego "Expertus" z dnia 22.01.22

W związku z zakończeniem nauki w semestrze jesiennym roku szkolnego 2021/22 zarządzam:
1.wystawienie ocen semestralnych do 15 lutego 2022 r.
2.sesja poprawkowa do 15 lutego 2022 r.
3.Świadectwa ukończenia Liceum wystawiane będą po 15 lutego 2022 r.
4.UWAGA SŁUCHACZE!!
do 31 stycznia należy uzupełnić wpłaty za naukę od miesiąca października do stycznia tj. 4 miesiące. Po opłaceniu będą wystawiane świadectwa ukończenia LO oraz promocja na semestr wiosenny.

 1. UWAGA MATURZYŚCI
  do dnia 7 lutego 2022 należy złożyć deklarację maturalną
  W związku z Zarzadzeniem Dyrekora OKE
  DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?
  W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.
  Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
  egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
  Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).
  W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa.
W związku z decyzją zarządcy budynku przy ulicy Modlińskiej51 o zamknięciu budynku w soboty Dyrekcja Szkół dla Dorosłych "Expertus" informuje, że sekretariat czynny będzie w czwartki od godz. 15.00 do 17.00.
  sekretariat szkół
    Zatządzenie rn 1/22
      Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego "Expertus" z dnia 22.01.22

W związku z zakończeniem nauki w semestrze jesiennym roku szkolnego 2021/22 zarządzam:
1.wystawienie ocen semestralnych do 15 lutego 2022 r.
2.sesja poprawkowa do 15 lutego 2022 r.
3.Świadectwa ukończenia Liceum wystawiane będą po 15 lutego 2022 r.
4.UWAGA SŁUCHACZE!!
do 31 stycznia należy uzupełnić wpłaty za naukę od miesiąca października do stycznia tj. 4 miesiące. Po opłaceniu będą wystawiane świadectwa ukończenia LO oraz promocja na semestr wiosenny.

 1. UWAGA MATURZYŚCI
  do dnia 7 lutego 2022 należy złożyć deklarację maturalną
  W związku z Zarzadzeniem Dyrekora OKE
  DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?
  W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.
  Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
  egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
  egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym).
  Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują ‎także do egzaminu z języka tej mniejszości w ‎części pisemnej (na poziomie podstawowym).
  W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa.
W związku z decyzją zarządcy budynku przy ulicy Modlińskiej51 o zamknięciu budynku w soboty Dyrekcja Szkół dla Dorosłych "Expertus" informuje, że sekretariat czynny będzie w czwartki od godz. 15.00 do 17.00.
  sekretariat szkół